Lounais-Suomen Fysioterapeutit ry


Lantionpohjan fysioterapian jatkokoulutus 1. 12. - 13.2.2020
Klo 9-16 molempina päivinä
Turun AMK Joukahaisenkatu, ICT-talo, luokka b2040
400,00 €

Koulutuksessa syvennytään lantionpohjan fysioterapiaan perusosiolla jo opittuja taitoja hyödyntäen. Koulutukseen voi osallistua, mikäli on aikaisemmin suorittanut lantionpohjan fysioterapian perusosion kuten, Pelvicuksen, LSFT:n. FYSIn, AMK:n tai jonkin kansainvälisen tahon järjestämänä.


Teippauskoulutus opiskelijoille
-
Turun AMK Joukahaisenkatu, ICT-talo, luokka b2040
20,00 €

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen kuntoutus
Perjantai 6.3.2020 klo 9-16
Turun AMK Joukahaisenkatu, ICT-talo, luokka b2040
100,00 €

Tasapainoelimen anatomia ja fysiologia. Hyvänlaatuisen asentohuimauksen tunnistaminen ja tutkiminen, kuntoutuksen keinot ja ajankohtainen tutkimustieto kuntoutuksen vaikuttavuudesta.


Sydänpotilaan fysioterapia 7.3.2020
-
Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma/ Rauman terveyskeskus, lääkinnällinen kuntoutus, 0-kerros
95,00 €

Sydänpotilaan fysioterapiaa teoriassa ja käytännössä


Sovelletun rentoutuksen kurssi- menetelmät haltuun (21.3. ja 18.4.2020)
Kahtena lauantaina klo 9-16
Turun AMK Joukahaisenkatu, ICT-talo, luokka b2040
140,00 €

Tarvitsetko työssäsi rentoutuksen menetelmiä? Tule oppimaan Sovelletun rentoutuksen tekniikat. Sovelletussa rentoutuksessa on viisi eri tekniikkaa, joiden avulla opitaan tunnistamaan rentoutunut tila, rentoutumaan yhä nopeammin ja helpommin sekä opitaan rentoutuneet työasennot ja rennot työliikkeet. Kurssikirja: Sovelletun rentoutuksen käsikirja toimittanut Martti T. Tuomisto (Kouluttaja voi tilata kirjat edullisempaan hintaan)


Hengitysfysioterapian perusteet 3. - 4.4.2020
Klo 9-16 molempina päivinä
Turun AMK Joukahaisenkatu, ICT-talo, luokka b2040
200,00 €

Hengityksen kuntoutuksen keinot hengityselinsairailla ja neurologisilla kuntoutujilla. Fysioterapian suunnittelu, toteutus ja ajankohtainen tutkimustieto fysioterapian vaikuttavuudesta hengityselinten sairauksissa ja neurologisissa sairauksissa.


Toimintakyvyn arviointi osa kuntoutuksen suunnittelua 13. - 14.5.2020
Klo 9-16 molempina päivinä
Turun AMK Joukahaisenkatu, ICT-talo, auditorio
100,00 €

ICF-luokituksen perusteet ja käyttö toimintakyvyn jäsentämisessä. Keskeiset toimintakyvyn osa-alueet eri asiakasryhmillä. Toimintakykyprofiilin laatiminen. Toimintakyvyn eri osa-alueiden mittaaminen. Toimintakykytiedon käyttökohteet: mitä, miksi ja kenelle kirjataan? Kuntoutuksen suunnittelu ja tavoitteet. Toimintakykyä tarkastellaan sekä moniammatillisen kuntoutuksen että fysioterapian näkökulmasta. Koulutus sisältää verkko-opiskelua, laajuus 2 op.